Петрушенко Юрій Миколайович


Доктор економічний наук, професор

Голова галузевої експертної ради 29 «Міжнародні відносини» Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

Роб.тел.: +38-0542-665042

E-mail: Y.Petrushenko@uabs.sumdu.edu.ua

Дисципліни: Управління міжнародними проектами, Міжнародні бізнес-комунікації, Глобальна економіка.

Керівник Інформаційного центру Європейського Союзу в Сумській області.

Керівник Центру освіти дорослих «Education for Life» у м. Суми.

Наукові інтереси: освіта впродовж життя, міжнародні комунікації, ефективність міжнародних проектів і програм, економічні аспекти глобалізації, суспільні та громадські фінанси.

Професійні досягнення. Випускник економічного факультету Сумського державного університету. Спеціальність «Фінанси», диплом з відзнакою. У 2003 році закінчив аспірантуру Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Кандидат економічних наук (2004), доцент (2006), доктор економічних наук (2016), професор (2018).
Учасник більше 30 міжнародних наукових конференцій, у тому числі в Польщі, Литві, Естонії, Німеччині, Чехії, Боснії і Герцоговині, Сербії, Іспанії, Грузії, Франції, Шотландії, Південній Кореї. Проходив стажування в освітніх інституціях Шотландії, Польщі, Латвії, Німеччини та Данії.
Отримував гранти на проведення наукових досліджень від таких міжнародних організацій, як National Council of Economic Education (USA), Center for Advanced Studies and Education (CASE, Lithuania), The Economics Education and Research Consortium (EERS), United Nations Development Programme (UNDP Ukraine), Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), Bundeszentrale für politische Bildung (BpB, Germany).
Більше 10 років досвіду в керуванні міжнародними проектами. З 2011 по 2013 рік – координатор мережі ВНЗ-партнерів Програми розвитку ООН в Україні. З 2017 року – експерт GIZ, в 2017-2019 роках працював радником з фінансової децентралізації в проекті U-LEAD with Europe: Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme. З 2015 року постійно задіяний в освітніх та дослідницьких проектах Інституту міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV International).

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства науки та освіти України (2009), нагрудним знаком МОН «Відмінник освіти» (2018), стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених (2011), переможець конкурсу грантів МОН для проектів досліджень молодих вчених (2017).

Голова правління громадської організації «Центр освіти впродовж життя», заступник голови правління громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих». Член робочої групи №2 «Економічна інтеграція та зближення з політикою ЄС» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства. Член координаційної ради мережі організації, що займаються громадянською освітою в країнах Східного партнерства Європейського Союзу (EENCE).

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників». Член Міжнародної асоціації інституціональних досліджень.

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Наукові профілі:
Researchgate Profil
ORCID
Scopus Profile
Researcher ID: C-1072-2018
Publons Profile

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:

  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91525 «Науково-методичні засади формування структури фінансового забезпечення розвитку системи освіти об’єднаних територіальних громад» (16.086.2019);
  2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99542 «Assessment of demand for public goods in the non-market services sector» (07.09.2020);
  3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99543 «Determining the directions of the impact of adult education jn the development of human capital» (07.09.2020).

Хобі: інтелектуальні ігри, футбол, художня література, театр.

Основні публікації:

1. Petrushenko Y., Vorontsova A. Knowledge Society: The Evolution of the Concept in the Context of Achieving Sustainable Development Goals. Quality Education, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Goal №4. Springer Nature, Switzerland AG 2019. DOI

2. Петрушенко Ю. М., Макаренко І. О., Пластун О. Л. Міжнародні інвестиції та аналіз фінансових ринків : конспект лекцій – Суми : СумДУ, 2018. – 201 с.

3. Петрушенко Ю. М., Макаренко І. О., Пластун О. Л. Облік та звітність за міжнародними стандартами. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Облік та звітність за міжнародними стандартами». Суми: Вінніченко М. Д., 2018. 308 с.

4. СТВОРЮЮЧИ МОСТИ ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ: підходи до формування умов плюралістичних процесів прийняття рішень на місцевому рівні : навч. посібник / [за заг. ред. д-ра екон. наук Ю.М. Петрушенко]. – К., 2016. – 128 c.

5. Петрушенко Ю.М. Мікроеконіка: теорія та приклади розв’язування задач: навчальний посібник / Ю.М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2012. – 320 с.

6. Petrushenko Y. Ethics and sustainable development / Y. Petrushenko, I. Burlakova // Social and economic potential of sustainable development / L. Hens, L. Melnyk. – Sumy : University Book, 2008. – Р. 295–299.

7. Петрушенко Ю. Н. Проблемы этики в обеспечении устойчивого развития [глава учебника] / Ю.Н. Петрушенко, И. М. Бурлакова /Социально-экономический потенциал устойчивого развития : учебник / Под ред. проф. Л. Г. Мельника и проф. Л. Хенса. – Сумы: ИТД “Университетская книга, 2007. – С. 990-1008.

1. Петрушенко Ю. М., Воронцова А. С., Пономаренко О. С. Європейський досвід фінансової децентралізації та можливості його адаптації до українських реалій. International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M.I. Fleychyk, Dr. U.A. Gdanski, Prof. V.U. Kazlouski [and others]. Latvia: Daugavpils: Daugava Print, 2018.
2. Petrushenko Y, Konowaluk-Nikitin H., Vorontsova A. Concept of Education throughout Life as a Response to the Economic and Social Challenges of the Present. Conceptual Principles of Regional Education Policy: monograph / under the general editorship of S. Pryima. Warsaw: Publishing office of Warsaw University of Humanities, 2017. С. 8-24.
3. Місцевий розвиток за участі громади. Том 4: Регіональні аспекти та сталий розвиток міст / [за заг.ред. к.пол.н. Г.І.Мелеганич, д.е.н. Ю.М. Петрушенка]. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 316 с.
4. Петрушенко Ю.М. Фінансова спроможність місцевого самоврядування як основа сталого розвитку громад / Ю.М. Петрушенко, О.В. Люта / Сталий людський розвиток місцевих громад : Наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» : Монографія [укладачі: М. А. Лепський, І. В.Дударева]; за заг. ред. М. А. Лепського. – К: 2015. – С. 164-182.
5. Петрушенко Ю. М. Формування пріоритетів фінансового забезпечення сталого місцевого розвитку / Ю. М. Петрушенко, О. А. Урбан // Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation : Collective monograph. ­– Vol. 2. Verlag SWG imexGmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – С. 125–132.
6. Петрушенко Ю. М. Вплив міжнародних економічних проектів на формування цінностей громадянського суспільства в українських громадах. Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колек-тивна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. Острог : ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. С. 298–307.
7. Місцевий розвиток за участі громади : монографія : в 2 т. Суми : Університетська книга, 2014. Том 2: Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / за заг. ред. Ю. М. Петрушенка. Суми : Університетська книга, 2014. 368 с.
8. Місцевий розвиток за участі громади : монографія : в 2 т. Суми : Університетська книга, 2013. Том 1: Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / за заг. ред. Ю. М. Петрушенка. Суми : Університетська книга, 2014. 352 с.
9. Петрушенко Ю. М. Социальная ответственность бизнеса как характеристика эффективности предпринимательской культуры национального хозяйства. Постсоветский институционализм: десять лет спустя: монографія: в 2 т. / под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. Т. 2. С. 411–438.
10. Петрушенко Ю. М. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку тери-торіальних громад: концептуальні засади та практичний інструментарій. Суми: Університетська книга, 2013. 352 с.
11. Petrushenko Y., Kostyuchenko N. Green-Belt Zones in Danger! Jean Monnet Book ‘Crisis Management and Conflict Prevention in Eastern Europe and the Balkans: Lessons for Ukraine-EU Cooperation – Donetsk: East Pablishing House, 2012. 245 p.
12. Петрушенко Ю. М. Етнометричний підхід в системі менеджменту. Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: кол. монографія / за заг. ред. А. О. Задої. Д. : Державний ВНЗ «НГУ», 2010. 768 с. / С. 433–447.
13. Petrushenko Y., Kostyuchenko N.M. Institutional decisions in the field of Environmental Policy. Towards a Green Economy: Young Researchers Perspective. Published by: Nakladatelstvi a vydavatelstvi litomyslskeho seminare – Litomysl Seminar Publishing, Prague, 2010. 255 р. Р. 99-107.
14. Петрушенко Ю. М. Вплив дистанції культур на розвиток міжнародних економічних відносин. Проблемы современной экономики и институциональная экономика: монография / под. ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. Донецк : ДонНТУ, 2009. С. 487–498. / Розділ 32.
15. Petrushenko Y. The Cultural Basics of Sustainable Development / Y. Petrushenko, D. Vikhrov // Environmental Economics, Policy and International Relations. – Papers presehted at 8th seminar of PhD students, scientists and researchers of Visegrad group countries. – Prague, 2006. – P. 167-175.

1. Petrushenko Yu., Kubatko O., Ponomarenko O. Socio-economic factors for the establishment of amalgamated territorial communities in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4, No 31. С.527-535 DOI. (Web of science).
2. Петрушенко Ю. М., Таранюк Л. М., Барвінок В. Ю., Шахова С. В. Вплив валютних застережень на конкурентоспроможність експортного продукту. Економіка: реалії часу. 2019. 2 (42). С. 5. – 11.
3. Tulai O., Petrushenko Y., Glova J., Sydor I., Ponomarenko O. The impact of decentralization on the financial support of regional development. Research Journal “Investment Management and Financial Innovations”. 2019. Vol.16, Issue №4. Pp. 1-15. doi (Scopus).
4. Taraniuk L., Wang J., Qiu H., Petrushenko Y., Taraniuk K. International aspects of assessing the logistic potential of the main countries of agricultural production. Problems and Perspectives in Management, 2019. 17(3), 31-44. doi. (Scopus).
5. Vasylieva T., Petrushenko Y., Mayboroda T., Dmytrenkо I. Intercultural Education Policy For Youth: European Principles Of Implementation And Opportunities For Financing In Ukraine. Financial Research. 2019. № 2 (7). (Електронне фахове видання).
6. Petrushenko Y., Vasilyeva T., Shvindina H., Mayboroda T., Zaichyk K. The European Union Experience Regarding the Education Policy For Intercultural City Development. Visnyk of SSU, Economy Series, 2019, No 1, 149-153 (in English) doi.
7. Vasylieva T.A., Petrushenko Y., Mayboroda T., Ponomarenko O. Intercultural Development of European Cities: Educational And Financial And Economic Challenges. Financial Research. – № 1 (6) 2019. (Електронне фахове видання).
8. Kotenko S.І., Vasilyeva Т.А., Mayboroda T.M., Petrushenko Yu. M. European Trends of The Intercultural Education Policy. Visnyk of SSU, Economy Series, 2018, No 4, 25-30. (фахове видання).
9. Vasylieva T.A., Petrushenko Y.M., Mayboroda T.M., Zamora O.M. The Issues Of The City Development Strategy Design Basing On The European Intercultural Educational Policy. Visnyk of SSU, Economy Series, 2018, No 3, 38-43 (фахове видання).
10. Петрушенко Ю. М., Скляр І. Д., Костель М. В. Цілі сталого розвитку: еколого-економічні протиріччя та виклики. Механізм регулювання економіки. 2018. № 3. С. 9–18.
11. Petrushenko Y., Kozarezenko L., Glinska-Newes A., Tokarenko M., But M. The opportunities of engaging FinTech companies into the system of crossborder money transfers in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2018.  №15(4). Р. 332-344.  doi. (Scopus).
12. Pryima S., Dayong Y., Anishenko O., Petrushenko Y., Vorontsova A. Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management. Problems and Perspectives in Management. 2018. Vol. 16(3). P. 1-13. doi. (Scopus).
13. Chygryn O., Petrushenko Y., Vysochyna A., Vorontsova A. Assessment of fiscal decentralization influence on social and economic development. Montenegrin journal of economics. 2018. № 4. P.69-84. (Scopus, Web of science). doi: http://dx.doi.org/10.14254/1800-5845/2018.14-4.5.
14. Kozarezenko L., Petrushenko Y., & Tulai O. Innovation in Public Finance Management of Sustainable Human Development. Marketing and Management of Innovations, 2018. 4, 191-202. (Web of Science). doi.
15. Petrushenko Yu., Kostyuchenko N., Smolennikov D., Vorontsova A. Impact of the participatory financing of international development projects on social capital of the local communities. Problems and Perspectives in Management. 2017. №15(3). Р. 183-192. (Scopus). doi.
16. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Петрушенко Ю.М., Воронцова А.С. Інвестиції в розвиток системи освіти впродовж усього життя як дієвий фактор соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць : «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». Харків : Університет банківської справи НБУ, 2017. № 2 (23). С. 426-436. doi (Web of Science).
17. Pryima S., Dayong Y., Anishenko O., Petrushenko Y. The UNESCO global network of learning cities: tools for the progress monitoring. Science and Education. – Odesa : South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, 2017. – Issue 4. – P. 74-81. doi. (Web of Science).
18. Petrushenko Y., Kolomiiets U. The human capital theory: encouragement and criticism. SocioEconomic Challenges. 2017. Vol. 1. Issue 1. P. 77-80. DOI. 2017. P. 1-09.
19. Petrushenko Y., Jikia G., Vorontsova A. Measuring Efficiency of Financial Support in Lifelong Learning System: A Case Study of Ukrainian Regions. Business Ethics and Leadership. Business Ethics and Leadership, 2017. 1(4). Р. 84-92. DOI.
20. Teletov O.S., Petrushenko Y.M., Bilenko V.O. Bicycle transport as an object of ecological marketing and innovations in urban transportations. Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми : ТОВ ВТД «Університетська книга», 2016. № 3. С. 283-292. (Web of Science).
21. Petrushenko Y., Kostyuchenko N., Smolennikov D., Danko Yu. Community-based approach to local development as a basis for sustainable agriculture: experience from Ukraine. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology. Olmy, UK : Inderscience Publishers, 2015. – Vol. 11, Issue 2. P. 178-189. doi. (Scopus).
22. Петрушенко Ю. М., Мунтян В. В. Міжнародні практики реалізації молодіжної політики шляхом фінансування неурядових організацій. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2015. Вип. 42. С. 117–133.
23. Петрушенко Ю. М., Н. М. Костюченко, Ю. І. Данько. Концептуальні основи фінансування місцевого розвитку в проектах програми розвитку ООН в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 9. С. 257–263. (Scopus).
24. Петрушенко Ю. М., Дудкін О. В. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку / // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – №1. – С. 172–182 (Web of Science).
25. Петрушенко Ю. М. Міжнародні та національні нормативні засади фінансової політики на місцевому рівні / Ю. М. Петрушенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 25. – С. 48–56.
26. Petrushenko Y. Analysis of the Stability of Local Budgets in the Context of Financial Policy of the Territorial Communities Development / Y. Petrushenko // European Journal of Economic Studies. – 2014. – Vol. (9), № 3. – С. 170–176.
27. Петрушенко Ю. М. Новітні підходи до фінансування розвитку місцевих громад: від реконізму до р2р-кредитування. Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1(36). – С. 90–94.
28. Петрушенко Ю. М. Розвиток методів колективного фінансування як фактор соціально-економічного розвитку територіальних громад. Світ фінансів. – 2014. – № 1. – С. 106–113.
29. PetrushenkoY. Community development foundationsas a tool for local development financing under the conditions of budget deficit [Electronic resource] / Y. Petrushenko, O. Dudkin, O. Dluhopolskyi // Regional Innovations (France). – 2014. – №3. – С. 28–35.
30. Petrushenko Y. Peculiarities of implementing of the corporate social responsibility concept in the national economy of Ukraine / Journal of Institutional Studies. – 2013.  – №5. – P. 92-107 (Web of Science).
31. Петрушенко Ю. Н., Дудкин О.В. Социальная ответственность как фактор устойчивого развития предприятия: теория и украинская специфика. International Journal of Sustainable Development (Bulgaria). – 2013. – № 12. – С. 102–107.
32. Grazhevska N., Petrushenko Y., Kostyuchenko N. Impact of social capital characteristics on the effectiveness of community-based approach to local development. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Економіка». – 2013. – № 11(152). – С. 34–39.
33. Петрушенко Ю. Н. Социальная ответственность бизнеса как характеристика эффективности предпринимательской культуры национального хозяйства / Ю. Н. Петрушенко // Перекрестки (Lithuania). – 2012. – № 3–4. – С. 340–363.
34. Петрушенко Ю. Н. Социокультурные ценности хозяйственной деятельности в условиях рыночной трансформации общественных отношений: опыт экономической аксиологии в Украине / Ю. Н. Петрушенко // Перекрестки (Lithuania). – 2012. – № 1–2. – С. 146–162.
35. Петрушенко Ю.М. Вплив дистанції культур на розвиток міжнародних економічних відносин. Економічна теорія. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009. – № 2. – С. 85-95.
36. Петрушенко Ю. М., Дудкін О. В., Іванова Т. І. Міжнародні тенденції соціалізації діяльності підприємств. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємництва та організація виробництва. Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. № 3. Т. 2. С. 268–275.
37. Петрушенко Ю. М., Садовий В. О., Тарасенко С. В. Міжнародний досвід формування ринку екологобезпечних товарів та послуг. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємництва та організація виробництва. Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. № 4. Т. 2. С. 136–141.
38. Петрушенко Ю. М. Крос-культурні аспекти підвищення ефективності міжнародного бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2009. № 2. С. 135–140.
39. Петрушенко Ю. М., Данько Ю. І. Роль крос-культурної взаємодії в інтеграційних прагненнях держави. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: економіка. 2008. № 8/2 (32). С. 82–87.
40. Петрушенко Ю. М., Голець Т. А. Когнітивна концепція крос-культурного менеджменту. Вісник Сумського державного університету. Серія: економіка. Суми, 2008. № 1. С. 106–111.
41. Петрушенко Ю. М., Голець Т. А. Культурний імідж як елемент ефективного експортного маркетингу. Механізм регулювання економіки. 2008. № 4. Т. 1. С. 114–121.