«Моделювання та прогнозування поведінки фінансових ринків як інформаційний базис забезпечення фінансової стійкості та безпеки держави», (ДР № 0117U003936). Науковий керівник – д.е.н., професор Пластун О.Л.
Працюють аспіранти: Бочкарьова Т. О., Філатова Г. П., Артеменко А. С.

«Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію фінансової політики сталого розвитку об’єднаних територіальних громад», (ДР № 0117U003935). Науковий керівник – д.е.н., професор Петрушенко Ю.М.
Працюють аспіранти: Пономаренко О.С., Бойко О.О., Онопрієнко К.О.

«Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України» (ДР № 0117U002254), нуковий керівник – д.е.н., професор Сотник І.М.
Працюють аспіранти: Гирченко Є.В.

«Інноваційний менеджмент енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій в Україні» (ДР № 0118U003571). Науковий керівник – к.е.н., доцент Домашенко М.Д.
Працюють аспіранти: Романюк Я.С.