З метою забезпечення високої якості професійної підготовки випускників на основі взаємодії та комплексної співпраці з роботодавцями щодо вдосконалення освітніх програм здобувачів вищої освіти наказом ректора № 0252-І від 22.05.2017 р. «Про створення Експертної ради роботодавців» було затверджено склад Експертної ради роботодавців зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»

Склад ради:
– Дригус Галина Миколаївна – начальник відділу дистрибуції та зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ПОЛІСАН»;
– Кучма Іван Петрович – директор ТОВ «АНТАРЕСТРЕЙД»;
– Штихно Андрій Миколайович – директор ТОВ «САП ЛОГІСТИКА»;
– Заговора Катерина Леонідівна – менеджер ланцюга поставок EECA & MEA (Східна Європа, Центральна Азія, Близький Схід і Африка) компанії JACOBS DOUWE EGBERTS;
– Меркун Ірина Володимирівна – керівник відділу маркетингу ТОВ «КЕРАМЕЙЯ»;
– Шенгоф Крістіна Михайлівна – спеціаліст з навчання персоналу TUI UKRAINE.