Чому варто обрати спеціальність “Міжнародні економічні відносини”?

Шановні абітурієнти та їх батьки!

Зовсім скоро Ви зробите важливий вибір закладу вищої освіти, що вплине на Ваше майбутнє.
В сучасному світі зробити найкращий вибір дозволяють міжнародні рейтинги, які незалежно і об’єктивно оцінюють якість тієї чи іншої послуги. Як приклад, коли Ви обираєте фільм для перегляду, то користуєтеся рейтингом IMDb.
Такі рейтинги існують і в сфері надання освітніх послуг. Основні серед них це Times Higher Education World University Rankings, Шанхайський рейтинг університетів, QS World University Rankings, Webometrics Ranking of World Universities та національний рейтинг «Топ 200 університетів України».

👇Отже, чому саме Сумський державний університет?

 • За міжнародним рейтингом вищих навчальних закладів QS World University Rankings СумДУ знаходиться на позиції 101-150 серед «молодих» вишів світу, які «стрімко зростають». Наразі СумДУ – єдиний представник України у цій категорії рейтингів.
 • Згідно з University Impact Rankings від Times Higher Education, СумДУ – серед ТОП-300 університетів світу за рівнем суспільно-економічного впливу.
 • В академічному рейтингу закладів вищої освіти України “Топ-200 Україна 2020” СумДУ ввійшов до трійки лідерів, поступившись лише НТУ КПІ ім. Сікорського та КНУ ім. Шевченка.
 • За даними міжнародного рейтингу Webometrics Ranking of World Universities СумДУ теж в трійці кращих ЗВО України разом із КНУ ім. Шевченка та НТУ КПІ.
  Більш детально про рейтинги СумДУ.

👇Чому саме спеціальність «Міжнародні економічні відносини»?

 • Як і кожна кафедра університету ми можемо навести багато переваг саме нашої спеціальності, зокрема це одночасне вивчення іноземних мов та отримання якісної вищої освіти, необхідної для економічної та дипломатичної діяльності; міжнародна академічна мобільність та міжнародне працевлаштування та ін.
 • Проте переконати вступити Вас на нашу спеціальність ми можемо простіше, адже в університеті існує свій внутрішній рейтинг успішності кафедр, який враховує якість професорсько-викладацького складу, задоволеність студентів освітою, наукові здобутки викладачів та студентів кафедри, міжнародну академічну мобільність студентів, їх культурні та спортивні досягнення тощо.
  В цьому рейтингу кафедра «Міжнародних економічних відносин» посіла за підсумками 2019 року почесне 1 місце серед усіх 58 кафедр університету.

Якщо ми Вас зацікавили і Ви хочете дізнатися більше про нашу спеціальність і приєднатися до дружньої команди наших студентів, тоді телефонуйте: 0509736525 та знайомтеся з сайтом нашої кафедри.

Коротко про нашу спеціальність

У відповідності із Стандартом вищої освіти України, «Міжнародні економічні відносини» – це спеціальність, яка спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок та розуміння основних принципів функціонування та розвитку світового господарства, форм міжнародних економічних відносин і механізмів їх реалізації, мотивації й поведінки суб’єктів міжнародних економічних відносин на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, у процесі еволюції міжнародних відносин та міжнародного співробітництва.

Підготовка фахівців зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини” в Сумському державному університеті включає глибоке вивчення іноземних мов та знання з організації та планування міжнародної економічної діяльності, розроблення міжнародної маркетингової стратегії компаній, міжнародної торгівлі, міжнародного права та митного права, міжнародних фінансів, обліку міжнародних операцій, міжнародної інвестиційної діяльності, дипломатичних відносин, сучасних соціальних комунікацій та крос-культурного менеджменту.

 • Навчання в україномовних та англомовних групах за денною або заочною формою навчання
 • Високу якість викладання гарантують іноземні професори та професіонали з України
 • Вивчення другої іноземної мови для англомовних груп, починаючи з першого курсу (французька або німецька)
 • Поглиблене вивчення англійської мови для україно- та англомовних груп, можливість отримання сертифікату B2 зі знання англійської мови
 • Академічна мобільність в країнах ЄС та світу
 • Можливість навчання за програмами подвійних дипломів в університетах-партнерах з Європейського Союзу
 • Проходження практики та стажування за кордоном
 • Опанування зовнішньоекономічних відносин як з позиції міжнародного бізнесу, так і рівня міждержавних економічних зв’язків.

Кафедра міжнародних економічних відносин є випусковою кафедрою спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Потенціал кафедри:

 • 6 докторів наук, 21 кандидатів наук
 • Викладацький склад включає професорів із США, Ізраїлю, Польщі
 • Викладачі мають науковий та практичний досвід роботи, в тому числі за кордоном
 • Викладання дисциплін на рівні світових вимог щодо якості освіти
 • Викладання англійською мовою (викладачі мають сертифікати знання англійської мови на рівні B2 та вище).

Міжнародні економічні відносини є досить обширною спеціальністю, а тому наші студенти, окрім здобуття класичної економічної освіти, отримують знання у різноманітних сферах: міжнародного бізнесу, міжнародних економічних операцій, міжнародних фінансів, міжнародної логістики, крос-культурних відносин, дипломатичної роботи, бізнес-аналітики, соціальної відповідальності, міжнародних проектів, міжнародного економічного законодавства, інжинірингу та вирішення окремих IT-задач в сфері міжнародної економіки та багато інших.
Вичерпний перелік тих предметів, які чекають на наших студентів в ході опанування спеціальності «Міжнародні економічні відносини» наступний: ступінь бакалавр, ступінь магістр.

Абсолютна правда. Існування можливості обирати дисципліни є реалізацією індивідуального вектора навчання. Це означає, що студент, окрім обов’язкових фахових компетенцій, може отримати додаткові професійні навички у суміжних із економікою та/або інших галузях знать. Це можуть бути предмети: IT-направленості, юриспруденції, інжинірингу тощо.

Дисципліни за вибором, на наступний семестр, обираються студентами виключно в електронному вигляді шляхом голосування за них в каталозі вибіркових дисциплін, що є невід’ємною частиною особистого кабінета студента. Це, з одного боку, є зручним та швидким способом комунікації між студентом та деканатом, а з іншого – унеможливлює втручання у вибір кожного із них. Обраний студентом вектор із дисциплін за вибором формує його професійну індивідуальність – його конкурентні переваги на ринку праці.

Так, звісно, така можливість є. Кожен із вступників, під час процедури вступу, має можливість самостійно зробити вибір: починати навчання в україномовній чи в англомовній групі.
Якщо вступник обирає навчання в україномовній групі, опанування предметів перші два роки його навчання відбувається українською мовою із посиленим вивченням англійської мови, після чого англомовна та україномовна групи зливаються в єдиний потік студентів. Подальше навчання буде відбуватися англійською мовою.

Ні, зовсім не складно:
Якщо вступник обирає україномовну групу – він, поряд із опануванням дисциплін економічного профілю, отримує посилену підготовку із англійської мови за інноваційними програмами, пристосованими для студентів, що мають лише базові знання з англійської мови, передбачені шкільним курсом. Дані програми мовної підготовки розроблено таким чином, що на час початку третього року навчання, коли формується єдиний англомовний потік спеціальності, всі студенти вже мають однаковий рівень англомовної підготовки.
Якщо студент обирає англомовне навчання – опанування всіх предметів в аудиторії із викладачем здійснюється виключно англійською мовою, але у відповідності із Законом України «Про вищу освіту», всі матеріали (лекції, практичні завдання, методичні рекомендації, консультації із викладачем) в обов’язковому порядку надаються студентам на українській мові. Безумовними перевагами навчання в англомовній групі з першого року навчання є: посилена англомовна підготовка та вивчення другої іноземної мови (німецька або французька).

Безперечно, така можливість є як для здобувачів ступеня бакалавра, так і для здобувачів ступеня магістр. Кафедра міжнародних економічних відносин СумДУ має акредитовану магістерську освітню програму – «Міжнародний бізнес». За денною формою навчання – це англомовна програма; за заочною формою навчання – це україномовна програма.

Так, така можливість є. Із 2020 року кафедра міжнародних економічних відносин оголошує набір на бакалаврську та магістерські освітні програми як за денною, так і за заочною (дистанційною) формами навчання.

Не має проблем. Якщо студент виявляє бажання працювати паралельно із навчанням, кафедра дозволяє оформити індивідуальний графік, за умови виконання студентом умов навчального плану та завдань викладачів. Таким чином, студент отримує можливість часткового відвідування аудиторних занять.
Кафедра міжнародних економічних відносин має значний досвід у створенні найбільш сприятливих індивідуальних умов навчання, а комунікації із викладачами організовано в онлайн форматі в режимі 24/7.

На кафедрі створення найбільш комфортабельні умови для здобувачів освіти. Наша інфраструктура включає:

 • Сучасні навчальні аудиторії
 • Комфортні гуртожитки
 • Аудіовізуальні комплекси
 • Сучасна наукова бібліотека
 • Легкоатлетичний манеж та 2 басейни (можливість розвивати навички більше ніж у 50 видах спорту)
 • Розвиток творчих здібностей
 • Сучасна медична клініка
 • Зручне розташування кампуса в центрі міста.
 • Престижний диплом державного зразка зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
 • Досвід стажування у найуспішніших експортоорієнтованих компаніях, корпораціях із іноземним та змішаним капіталом, в валютних відділах банків, в сфері туризму, в департаментах, що займаються міжнародними зв’язками при органах державної влади та місцевого самоврядування.
 • Корисні знайомства із: викладачами кафедр, частина з яких є практиками; спільнотою наших студентів та випускників, що сьогодні вже працюють та обіймають ряд високих посад; нашими партнерами, що також є роботодавцями.
 • Високу конкурентну здатність на ринку працевлаштування.

Без жодного сумніву. Машинобудівні підприємства та фірми, фармацевтична галузь, пакувальні виробництва, агропромисловий комплекс та інші підприємства, орієнтовані на експортно-імпортну галузь, валютні відділи банків, органи місцевого самоврядування тощо. Наші студенти працюють на цих підприємствах та будують успішну кар’єру, проживаючи в Сумах.

Така можливість є на нашому сайті. Підприємства, з якими ми співпрацюємо з питань працевлаштування наших студентів є тут.

У мережі Telegram. Викладачами створено та ведеться спеціальний чат для студентів та вступників, де можна задати будь-які додаткові питання по спеціальності та отримати відповідь дуже швидко. Telegram-чат кафедри Міжнародних економічних відносин СумДУ
Або на сторінці нашої кафедри у мережі FaceBook 
А в мережі Instagram ми та наші студенти публікуємо яскраві моменти із нашого життя.

Звісно, можна. Навіть, із завідувачем кафедри.
Знайти нас можна за адресою: Сумський державний університет вул. Петропавлівська, 57, корп. «2» ауд. 315 м. Суми.
Нам можна писати у соціальні мережі або звернутися за телефоном +38 0542 665042.