Освітньо-професійна програма “Міжнародний бізнес”

Іноземна мова за професійним спрямуванням (Силабус)

Управління міжнародною торгівлею (Силабус)

Міжнародний менеджмент (Силабус)

Глобальна економіка (Силабус)

Міжнародний бізнес та міжнародне підприємництво (Силабус)

Менеджмент персоналу в міжнародному бізнесі (Силабус)

Аналіз міжнародних фінансових ринків (Силабус)

Корпоративне управління та соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі (Силабус)

Управління міжнародними проектами (Силабус)

Маркетинг у міжнародному бізнесі (Силабус)

Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 

Друга іноземна мова (Силабус, Syllabus) 

Іноземна мова професійного спілкування (Силабус, Syllabus) 

Кросс-культурний менеджмент (Силабус)

Міжнародні бізнес комунікації (Силабус)

Міжнародні валютно-кредитні відносини (Силабус)

Митне регулювання (СилабусSyllabus

Управління міжнародною конкурентоспроможністю (Силабус)

Каталог вибіркових дисциплін за освітньо-науковою програмою “Облік, аудит та оподаткування у міжнародному бізнесі” освітнього ступеня «магістр»

Глобальна економіка (Силабус, Syllabus)

Менеджмент персоналу в міжнародному бізнесі (Силабус, Syllabus)

Міжнародний банкінг та фінансування (Силабус, Syllabus)

Міжнародні бізнес комунікації (Силабус, Syllabus)

Міжнародна логістика (Силабус, Syllabus)

Світова та європейська інтеграція (Силабус, Syllabus)

Соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі (Силабус, Syllabus)

Управління міжнародними проектами (Силабус, Syllabus)