Спеціальність “Міжнародні економічні відносини”

Економікс (Силабус)

Країнознавство (Силабус)

Історія міжнародних економічних відносин (Силабус)

Основи обліку (Силабус)

Світова економіка (Силабус)

Міжнародні економічні відносини (Силабус)

Міжнародні фінанси (Силабус 5 семестр, Силабус 3 семестр)

Міжнародне економічне право (Силабус)

Міжнародні відносини та світова політика (Силабус,  Syllabus)

Міжнародний маркетинг (Силабус)

Основи міжнародного бізнесу (Силабус)

Крос-культурні відносини (Силабус)

Основи дипломатії і дипломатичний протокол та етикет (Силабус)

Європейська інтеграція (Силабус)

Економічна інформатика (Силабус)

Міжнародна логістика (Силабус)

Міжнародна торгівля (Силабус)

Міжнародний трансфер технологій та інтелектуальна власність (Силабус)

Міжнародні конфлікти та переговори (Силабус)

Міжнародна інвестиційна діяльність (Силабус)

Міжнародна інформація та комунікації (Силабус)

Міжнародна економічна діяльність України (Силабус)

Міжнародна економічна безпека (Силабус)

Кон’юнктура світових товарних і фінансових ринків ринків (Силабус)

Міжнародні конфлікти та міжнародні переговори (Силабус)

Міжнародна торгівля (Силабус)

Основи валютного дилінгу (Силабус)

Управління в транснаціональних корпораціях (Силабус)

Світова екологічна політика (Syllabus)

Міжнародний менеджмент (Силабус, Syllabus)

Міжнародне оподаткування (Силабус)

Управління міжнародною торгівлею (Силабус)

Глобальна економіка (Syllabus)

Корпоративне управління та соціальна відповідальність
у міжнародному бізнесі (Силабус)

Корпоративне управління у глобальному
економічному просторі (Силабус)

Міжнародний бізнес та міжнародне підприємництво (Силабус)

Аналіз міжнародних фінансових ринків (Syllabus)

Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” освітнього ступеня “бакалавр”

Друга іноземна мова (Силабус, Syllabus)

Іноземна мова ІІ (Силабус, Syllabus)

Міжнародні організації (Силабус)

Міжнародні стандарти корпоративного управління (Силабус, Syllabus)

Цілі сталого розвитку та глобальні проблеми сучасності (Силабус, Syllabus)

Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу (Syllabus)

Європейська інтеграція (Силабус)

Міжнародні стандарти корпоративного управління (Силабус)

Basics of Speculations in the Financial Markets and
Internet-trading (Syllabus)

Біржові спекуляції та основи інтернет-трейдингу (Силабус)

Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за освітньою програмою “Міжнародний бізнес” освітнього ступеня “бакалавр”

Дипломатичне забезпечення у міжнародному бізнесі (Силабус)

Іноземна мова (поглиблений курс) (Силабус, Syllabus)

Історія міжнародних економічних відносин (Силабус, Syllabus)

Інкотермс (Incoterms) (Силабус, Syllabus)

Корпоративна соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі (СилабусSyllabus)

Крос-культурні відносини (Силабус)

Міжнародні валютно-кредитні операції (Силабус, Syllabus)

Міжнародна інвестиційна діяльність (Силабус, Syllabus)

Міжнародні організації (Силабус)

Міжнародні стандарти корпоративного управління (Силабус, Syllabus)

Сталий розвиток та міжнародна екологічна політика (Силабус, Syllabus)

Безпека в міжнародних відносинах (Syllabus)

Аналіз міжнародної політики (Syllabus)

Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу (Syllabus)

Європейська інтеграція (Силабус)

Маркетинг у міжнародному бізнесу (Силабус)

Менеджмент міжнародних бізнес-процесів (Силабус)

Міжнародні бізнес-комунікації (Силабус)

Управління міжнародними проектами (Силабус)

Каталог вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки міжфакультетського рівня 

НR-менеджмент: основи лідерства (Силабус)

Біржові спекуляції та основи Інтернет-трейдингу (СилабусSyllabus)

Європейська інтеграція (Силабус)

Особистий бренд та розвиток кар’єри (Силабус)

Управління особистими фінансами (Силабус)