• «Інноваційний менеджмент енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій в Україні» (№ ДР 0118U003571) Термін виконання роботи: 2018-2020 рр. Науковий керівник к.е.н., доц. Домашенко М.Д., відповідальний виконавець – к.е.н., доц. Школа В.Ю.

• «Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування» (№ ДР 0117U003922). Термін виконання роботи: 2017-2019 рр. Науковий керівник к.е.н., Захаркіна Л.С.

• «Моделювання та прогнозування поведінки фінансових ринків як інформаційний базис забезпечення фінансової стійкості та безпеки держави» (№ ДР 0117U003936) Термін виконання роботи: 2017-2020 рр. Науковий керівник д.е.н., проф. Пластун О.Л., відповідальний виконавець – Філатова Г.П.

• «Моделювання та прогнозування соціо-економіко-політичної дорожньої карти реформ в Україні для переходу на модель стійкого зростання»  (№ ДР 0118U003569).. Термін виконання:  2018-2020 рр. Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильєва Т.А., виконавець – к.е.н., доц. Костюченко Н.М.

• Модель системи управління ефективністю та прогнозування використання електричної енергії (ДР № 0118U003583). Термін виконання роботи: 2018-2020 рр.

• «Умови адаптації та чинники розвитку бізнесу в глобальному середовищі міжнародної економіки» (№ ДР 0117U003353) Термін виконання роботи: 2017-2021 рр. Науковий керівник д.е.н., проф. Макаренко М.І., відповідальний виконавець – к.е.н., доц. Щербина Т.В.

• «Структурно-функціональна мультиплексивна модель розбудови системи екологічних податків в Україні в контексті забезпечення національної безпеки» (№ ДР 0119U100759). Термін виконання роботи 2019-2021. Науковий керівник к.е.н. Самусевич Я.В. 

• «Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств та регіонів» (№ ДР 0119U100766). Науковий керівник к.е.н. Колосок С.І.

• «Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію фінансової політики сталого розвитку об’єднаних територіальних громад» (№ ДР 0117 U 003935).  Термін виконання роботи: 2017-2021 рр. Науковий керівник д.е.н., проф. Петрушенко Ю.М., відповідальний виконавець м. н. с. Пономаренко О.С.

• «Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію фінансової політики сталого розвитку об’єднаних територіальних громад» (№ ДР 0117U003935). Термін виконання роботи: 2017-2020 рр. Науковий керівник д.е.н., проф. Петрушенко Ю.М.

• Стипендіат Кабінету Міністрів України д.е.н., проф. Пластун О.Л.

• Грант МОН «Структурно-функціональна мультиплексивна модель розбудови системи екологічних податків в Україні в контексті забезпечення національної безпеки» (0119U100759). Термін виконання роботи: 2019-2022 рр.)

• «Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики»  (№ ДР 0115U000678). Термін виконання роботи: 2015-2017 рр. Науковий керівник д.е.н., проф. Прокопенко О.В., відповідальний виконавець – к.е.н., доц. Домашенко М.Д.

• «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер держ. реєстрації 0111U009459, термін виконання з 01.09.2013 р. по 31.08.2016 р.);

• «Умови адаптації та чинники розвитку бізнесу в глобальному середовищі» (номер держ. реєстрації 0117U003353, термін виконання з 01.09.2016 р. по 31.08.2019 р.).

• «Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України» Грант Президента України за конкурсним проектом Ф74 (№ ДР 0117U007024). Науковий керівник д.е.н., проф. Прокопенко О.В.

• «Розвиток менеджменту організацій в умовах світогосподарської інтеграції та глобалізаційних викликів» (№ ДР 011U002209). 

• Наукова стипендія Польського Комітету UNESCO за фінансування Міністерства науки та вищої освіти Польщі, 2013 р. Тема дослідження: «Польський досвід розвитку транскордонного співробітництва: уроки для України». Мова виконання – англійська.

• «Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України» (№ ДР 0117U002254). Термін виконання:  2017-2019 рр. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сотник І.М., виконавець – к.е.н., доц. Костюченко Н.М.

• SCOPES project № IZ74Z0_160564/1 “Improving Energy Security through Swiss-Ukrainian-Estonian Institutional Partnership ” (міжнародний грант від SNNF). Термін виконання:  2015-2017 рр. Наукові керівники: д.е.н., проф. Прокопенко О.В., д.е.н., проф. Теліженко О.М., відповідальні виконавці – к.е.н., доц. Костюченко Н.М., к.е.н. Смоленніков Д.О.

• EERC project № 12-0992. Термін виконання: 2012-2013 рр.. Науковий керівник: к.е.н., доц. Петрушенко Ю.М., відповідальний виконавець – к.е.н., доц. Костюченко Н.М.

• «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (№ ДР 0103U006965);

• «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (№ ДР 0107U0123112)

• «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (№ ДР 0109U006782)

• “Фундаментальні засади управління екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем” (ДР № 0112U006839). Термін виконання роботи: 2012 р. 

• «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782, термін виконання з 01.01.2009 р. по 31.12.2014 р.);

• «Методологія розвитку соціально-економічних систем у глобальному середовищі» (номер держ. реєстрації 0112U004470, термін виконання з 01.04.2012 р. по 01.04.2015 р.); 

• “Організаційно-економічні засади адаптації економічних систем до кліматично-ресурсних флуктуацій” (ДР № 0114U007076). Термін виконання роботи: 2014 р.

• “Методологія інноваційного забезпечення сталого розвитку підприємництва” (ДР № 0113U007871). Термін виконання роботи: 2014 р.

• “Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» (ДР № 0116U007180). Термін виконання роботи:  2016 рік.

• Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України” (ДР № 0117U002254). Термін виконання роботи:  2017-2019 рр.

• «Методологія забезпечення конкурентоспроможності соціально-економічних систем в умовах глобальних трансформацій»  (№ ДР 0115U004846). Термін виконання роботи: 2015-2018 рр. Науковий керівник д.е.н., проф. Прокопенко О.В., відповідальний виконавець – к.е.н., доц. Школа В.Ю.

• Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 рік на тему: «Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств, як складова виведення вітчизняної продукції на міжнародні ринки» (№ ДР 0118U006322). Термін виконання роботи: 2018 р.  Науковий керівник д.е.н., проф. Таранюк Л.М., відповідальний виконавець – к.е.н., доц. Таранюк К.В.

• «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової революції» ДР 0118U003578». Термін виконання роботи: 2017-2019 рр. Науковий керівник д.е.н., проф. Мельник Л.Г. Виконавець – д.е.н., проф. Таранюк Л.М.

• «Організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств» (номер державної реєстрації 0111U003565) (термін виконання 2011-2015 рр.). Науковий керівник – д.е.н., проф. Таранюк Л.М.

• «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 0115U000684) (термін виконання 2015-2017 рр.). Науковий керівник д.е.н., проф. Мельник Л.Г. Виконавець – д.е.н., проф. Таранюк Л.М.

• «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні (номер державної реєстрації 0116U007179) (термін виконання 2016-2017 рр.). Науковий керівник д.е.н., проф. Мельник Л.Г. Виконавець – д.е.н., проф. Таранюк Л.М.

• «Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» (номер державної реєстрації 0116U007180) (термін виконання 2016-2017 рр.). Науковий керівник д.е.н., проф. Сотник І.М. Виконавець – д.е.н., проф. Таранюк Л.М.

• Грант Президента України «Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес – процесів як елементи процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві» (номер державної реєстрації 0110U001878). Термін виконання роботи: 2010 р. Науковий керівник д.е.н., проф. Таранюк Л.М.

• Індивідуальні гранти на проведення наукових досліджень від Центру перспективних наукових досліджень та освіти (CASE, Литва, 2012 р.), Консорціуму економічної освіти та досліджень (EERC, 2013 р.); проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (2014 р.); наукове консультування проекту «U-LEAD with Europe: Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme» в Сумській області (2017-2019 рр.). Науковий керівник д.е.н., проф. Петрушенко Ю.М.