• «Консалтингові послуги. Розроблення бізнес-моделі Minect.ai» (договір № 09-13 від 07.08.2019р.). Відповідальний за консалтингові послуги – д.е.н., доц. Люльов О.В., виконавець – д.е.н., проф. Таранюк Л.М.

• «Консалтингові послуги. Розроблення бізнес-моделі пересувної установки для очистки технологічних рідин» (договір № 09-16 від 07.08.2019р.). Відповідальний за консалтингові послуги – д.е.н., доц. Люльов О.В., виконавець – д.е.н., проф. Таранюк Л.М.

2019 рік

• № 56.16-2019.СП/01 на суму 4800 грн. з ТОВ «ЕФ ІКС ПРИВАТ КАМПАНІ ЛТД» Керівник д.е.н., проф. Пластун О.Л; 

• № 56.16-2019.СП/02 на суму 4800 грн. з ТОВ «ЕФ ІКС ПРИВАТ КАМПАНІ ЛТД» Керівник д.е.н., проф. Пластун О.Л; 

• № 56.16-2019.СП/03 на суму 4800 грн. з ТОВ «ЕФ ІКС ПРИВАТ КАМПАНІ ЛТД» Керівник д.е.н., проф. Пластун О.Л; 

• № 56.16-2019.СП/05 на суму 3600 грн. з ТОВ “Проксіма-Сервіс” Керівник д.е.н., проф. Пластун О.Л; 

2018 рік

• ТОВ «ЕФ ІКС ПРИВАТ КАМПАНІ ЛТД» (сума договору 2400 грн) Керівник д.е.н., проф. Пластун О.Л; 

• ТОВ «Бізнес Унікум» (сума договору 2400 грн) Керівник д.е.н., проф. Пластун О.Л; 

• ТОВ «ФАРБМАСТЕР-ЧЕРКАСИ» (сума договору 3000 грн) Керівник д.е.н., проф. Пластун О.Л; 

• Госпрозрахункова тема «Удосконалення маркетингової діяльності промислового підприємства шляхом впровадження реінжинірингових заходів» (шифр госпдоговірної теми 53.14-01.16/17.СП) (термін виконання 2016-2018 рр.). Замовник АТ Сумський завод «Насосенергомаш». Науковий керівник д.е.н., проф. Таранюк Л.М. 

• Госпрозрахункова тема «Організаційні, економічні засади управління бізнес-процесами на виробництві» (шифр госпдоговірної теми 53.14-03.15.СП) (термін виконання 2015-2018 рр.). Замовник ПП ТД «Газпроменерго». Науковий керівник д.е.н., проф. Таранюк Л.М.

• Госпрозрахункова тема «Дослідження цінностей та життєвих пріоритетів мешканців міста Суми» – код СPV за ДК 021:2015 – 79311200-9. (термін виконання 2018 р.). Замовник Сумська міська рада. Науковий керівник д.е.н., проф. Васильєва Т.А. Виконавець – д.е.н., проф. Таранюк Л.М.

• Госпрозрахункова тема «Дослідження якості надання послуг для населення міста Суми» – код СPV за ДК 021:2015 – 79320000-3  (термін виконання 2018 р.). Замовник Сумська міська рада. Науковий керівник д.е.н., проф. Васильєва Т.А. Виконавець – д.е.н., проф. Таранюк Л.М.

• Науково-дослідна тема на замовлення НБУ “Грошово-кредитна політика Національного банку України та шляхи підвищення її ефективності” (2002 р.) . Виконавець – д.е.н., проф. Макаренко М.І.

• Науково-дослідна тема на замовлення НБУ “Таргетування інфляції: проблеми та визначення концептуальних засад запровадження в Україні” у частині, прийнятій до розроблення  Українською академією банківської справи (2005 р.) Виконавець – д.е.н., проф. Макаренко М.І.